Procedurbiblioteket

Filerna är komprimerade i ZIP-format och kan expanderas med program som kan laddas ner här. ZIP-filerna innehåller även en informationsfil av typen TXT med samma namn som ZIP-filen.
Filerna distribueras som SMILEWARE. Du får kopiera och sprida programmen helt fritt, men filera får inte förändras. Alla filer som fanns i ZIP-filen när du laddade ner den härifrån måste också oredigerade vara med när du distribuerar vidare.

OBS! Allt är inte testat i alla miljöer. Upphovsmannen är inte ansvarig för vad programmen tar sej till på de datorer de används på. Har du idéer om förbättringar eller andra synpunkter på filerna, skicka gärna ett e-mail.

QB45LIBR.ZIP - Procedurer som gör din programmering med Microsoft QuickBASIC(tm) mycket enklare!
TXT2TXT.ZIP - Extremt snabba procedurer för att konvertera DOS-tecken (ASCII tabell 437) till Windows-tecken (ANSI svensk) eller tvärtom.
GETFLAGS.ZIP - Procedurer för att hämta processorflaggorna så att dina program t ex kan avgöra om processorn körs i reellt eller skyddat läge.har varit här sedan 1997-05-25.

Olof Lagerkvists hemsida