Olof Lagerkvist


De här sidorna är Anpassade för Lynx men visas bäst med VALFRI web-läsare. Valid HTML
          3.2!

Innehåll ---- Contents

Min hemsida om mina amatörradioaktiviteter ---- My ham radio homepage
Mina filmer på YouTube ---- My YouTube movies
Mina foton på Panoramio.com ---- My Panoramio.com photos
Nedlagda järnvägar och stationer i Google Earth ---- Disused railways and stations in Google Earth
(Samma sak men direkt i Google Maps på webben ---- Same thing but directly on Google Maps web)
My small useful programs for Windows, and links to other similar projects

Resan till Ukraina och Tjornobyl 2007 ---- Visit to Ukraine and Chornobyl 2007


In Swedish only

Mitt examensarbete i ämnet Användargränssnitt

Lite historia, beskrivning över vad jag hittills sysslat med (uppdaterad 2004-01-17)

Saker från skoltiden (2000 och tidigare)

Skolarbeten
Fraktaler
Old Smiley Dictionary
Några program som jag gjorde en gång i tiden...
Andra bra-och-ha-programmerarsaker från den tiden...
Textdokument med information för programmerare
Några dikter som min gymnasieklasskompis Helen skrev

Stop Apple
          Now!


Skicka e-mail
Olof.Lagerkvist@telia.com

* Please write in English, Swedish, Danish or Norwegian Bokmål. If you write in German or Dutch I will reply in English.
* Skriv på svenska, engelska, danska eller norsk bokmål. Skriver du på tyska eller holländska svarar jag på engelska.
* Skriv venligst på dansk, svensk, engelsk eller norsk bokmål. Hvis De skriver på tysk eller hollandsk vil jeg svare på engelsk.

Telefon/phone: 070-345 89 52 (+46 70 345 89 52)
ICQ: 724451
MSN: sm6xmk@qsl.net