Textdokument för programmerare

Dokumenten är komprimerade i ZIP-format och kan expanderas med program som kan laddas ner här. Informationen i dokumenten får spridas fritt.

PROCTABL.ZIP - Dokumentet PROCTABL.RTF (uppdaterat 1997-04-09) som innehåller tabeller över registren i 80486-processorn, olika operativsystemstjänster m m. De allra flesta ordbehandlare klarar RTF-formatet.

Olof Lagerkvists hemsida