Olof Lagerkvists skolarbeten
Först några skolarbeten som jag har skrivit på gymnasiet.


Svenska

Gud slarvade (hösten 1994)
Yngre nysvenska (hösten 1995)
Datorkommunikation Frälsning eller förbannelse? (nationella provet, våren 1996)
Karin Boye Kallocain (föredrag om Karin Boyes bok Kallocain, hösten 1996)
All makt åt skogen! (nationella provet, hösten 1996)

Engelska

Death is part of life (om cellernas naturliga självmord, hösten 1996, Zip-komprimerat RTF-format)

Historia

Folkomflyttningar i Sverige och bakgrunden till förortsproblemen (hösten 1996, Zip-komprimerat RTF-format)


Några skolarbeten som jag har skrivit på högskolan.

Miljö

Kvicksilver - Användningsområden och miljökonsekvenser (hösten 1997, Zip-komprimerat Word 97-format)

Användargränssnitt

Granskningsmodell för användargränssnitt i befintliga system (examensarbete våren/sommaren 2001, Zip-komprimerat Word 97-format)Du är nummer som hittat hit sedan 1998-09-25.


Om du vill hitta fler skolarbeten kan du titta på...
Kunskapzkällan Sök andra skolarbetssidor med hjälp av AltaVista
Peter Wahrens skolarbetssidor
En mycket stor samling skolarbeten
skolarb.base.org
Många bra länkar


Olof Lagerkvists hemsida
Ladda ner program som jag gjort